Velkommen til informasjonsmøte om drift av Kirkenes mottakssenter. Informasjonsmøtet avholdes 20. oktoberkl. 18.00-19.30 i auditoriet på Kirkenes skole. 

 

Disse vil være til stede for å gi informasjon og svare på spørsmål:

• UDI v/Regionkontor Nord 

• Sør-Varanger kommune 

• Hero AS 

• Politiet

 

Vel møtt!

 

UDI_logo_horisontal_RGB (002)[3].png