Opptak starter i februar, med søknadsfrist 15.april. I forbindelse med søknadsperioden vil det bli arrangert nye informasjonsmøter. Vedlagt ligger informasjon fra studiestedene som ble presentert på møtet.

Y-veien er en ingeniørutdanning for studenter med yrkesfaglig bakgrunn. Det  betyr i praksis at tilbudet rekrutterer studenter som har et fagbrev som er relevant for den studieretningen man søker, mens de tradisjonelle ingeniørstudiene rekrutterer studenter med teorifaglig bakgrunn. Dette er derfor en god anledning for fagarbeidere og de som har teknisk fagskole å bygge på kompetansen sin til å bli ingeniør.

Studiene gis som en kombinasjon av nettbasert undervisning, lokal veiledning og samlinger i Tromsø og Narvik.

 

Mer informasjon om y-vei, og særlig y-veinord finner du her.

Presentasjon fra informasjonsmøtet finner du her.

 

Kontaktpersoner:

Christine Østbø Munch, Universitetet i Tromsø,  christine.bjerkan.ostbo@uit.no

Kjell Hansen, høyskolen i Narvik, KjellBirger.Hansen@hin.no

Terje Meyer, Kirkenes næringshage, Terje.Meyer@knh.no

Unni Sildnes, Kirkenes kompetansesenter, usi@svk.no