Kommunen har beredskap på å fjerne både enkelt fugler og et større antall døde fugler i følgende områder:

-boligfelt, lekeplasser, parker

-by/bygdesentrum

-rekreasjonsområde/turområder som brukes hyppig

-strand/badeområder som brukes hyppig

-idrettsanlegg

-institusjoner, skoler, barnehager

-hurtigrute kaia

-småbåthavna

-bussholdeplasser

Mattilsynet og Statsforvalteren er samstemte om at enhver død fugl ikke kan forventes fjernet. Ut fra en risikovurdering av dagens situasjon i kommunen er det besluttet å IKKE tilby fjerning på tak eller andre lokasjoner som krever stige/lift eller annet spesialutstyr.

Dette vil bli løpende revurdert ut fra smittetrykket i kommunen, hvor vi per 27/7 har kjennskap til at 75-100 døde fugler er innsamlet,  noen fra privatpersoner.

Kontakt brannvakta hvis du finner døde fugler : 78971760, de vil gjøre en vurdering av om fuglene kan/må fjernes.

Finner du et større antall døde fugler ( > 20-30)  i et område hvor lite folk ferdes vil vi også gjerne ha beskjed.

Privatpersoner kan fortsatt levere døde fugler (i godt lukket plastsekk) i merket kontainer ut for Masternes på industritomta mot Prestøya.
fuglecontainer.jpg

Les mere i tidligere publisert sak: 
Oppdatert informasjon om fugleinfluensa i Sør-Varanger kommune - Sør-Varanger kommune (svk.no)