Informasjon til hobbyfuglehold og veterinærer er gitt via lokalmedia

Mattilsynet avdeling Finnmark har bred pressedekning i lokale medier der de informerer om smitteforebyggende tiltak og viktigheten av å registrere sine hobbyfuglehold. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos tamme fugler, derfor oppfordres alle hobbyfugleholdere til å ha høyt fokus på smittevern.

Les mer på Mattilsynet : Informasjon om fugleinfluensa til deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap | Mattilsynet

Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus.

Smitte kan en sjelden gang likevel skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl.

Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, men som et føre-var-prinsipp anbefaler FHI å ta noen forholdsregler:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider 
  • Dersom det er behov for å fjerne døde fugler eller andre døde dyr, for eksempel fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp dyret, legg det i en plastpose og kast det i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp dyret med hånden inne i en plastpose som så vrenges om dyret. 
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Les mere på FHI, spesielt hvis du i ditt yrke kan komme i kontakt med døde fugler/dyr:  Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker - FHI

 

Drude Bratlien

Kommuneoverlege