Lys og elektriske arbeidet samt den nye parkeringsplassen skal være klart før jul 2017. Begge innkjøringer (nede og oppe) kan benyttes.

Vi oppfordrer besøkende til å parkere biler på parkeringsplassen og ikke kjøre til gravene. Vi ber også om at det vises respekt ved ferdsel på kirkegården. Det er bare bevegelseshemmede som kan kjøre inn på kirkegården.

I løpet av våren 2018 skal det ferdigstilles veier, asfaltering, sitteplasser for besøkende, vannposter, beplantning og nye porter.

sandnes gravlund[1].JPG