For de som ikke kjører med egen bil, sørger karantenehotellet for transport fra grensepassering og til hotellet. Munnbind må brukes fra ankomst grensen og til man er inne på rommet sitt.

Karantenetiden er 10 dager, men kan forkortes ved testing etter 3 døgn. Informasjon om dette og hvordan man tester seg ut av karantenen angis av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Du vil få denne informasjonen på karantenehotellets resepsjon.

Betaling og gjennomføring

Betaling

 • Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet:
 • Privatperson 500 kroner per døgn, 500 kroner per døgn for arbeidsgivere.
 • Barn under ti år gratis (bor på samme rom som sin foresatt)
 • Barn 10-18 år 250 kroner per døgn.
 • Egenandelen inkluderer også måltider og transport fra grensa til hotellet.
 • Betaling skjer ved ankomst til karantenehotellet med kredittkort.

Slik gjennomfører du karantene

 • Du skal oppholde deg på mest mulig på tildelt rom.
 • Du skal ikke besøke andre eller motta besøk på rommet.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Du skal ikke gå på butikk, kafè, restaurant, kulturaktiviteter eller andre offentlige plasser.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.
 • De som er i karantene kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.  Egne unntaksregler gjelder for personer som utøver grensekryssende yrkestransport. Det samme gjelder for skipsmannskaper i fbm av- og påmønstring.
 •  Se mer informasjon om karantene på Helsenorge.no/koronavirus; https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19
 • https://www.helsedirektoratet.no/english/corona
 • Ordensregler for hotellet og kontakttelefon er slått opp på hvert rom.

 

Inn- og utsjekking

 • Politiet varsler karantenehotellet om gjestenes ankomst. Hotellet klargjør rom og setter nøkkel i døra. Når gjesten ankommer blir de registrert og veiledet til rommet sitt. Hold avstand til øvrige gjester og personalet. Ved utsjekk må de reisende ta kontakt med personalet på karantenehotellet for å registreres ut.

Brudd på karanteneplikt

 • Ved brudd på karanteneplikten varsles politiet som kan straffeforfølge saken.

Hvis du blir akutt syk

Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar.

Personer som blir syke skal isolere seg, straks gi beskjed til hotellet og kontakt helsetjenesten.

Legevakt tlf: 116 117      Ved akutt sykdom tlf: 113

 

Viktige telefonnr

Scandic 78995900 - mail: kirkenes@scandichotels.com

Politiet Storskog 789 77 750 (mellom 8.00-15.00),

Politiets operasjonssentral 789 72 000, alt. 02800.

Publikumstelefon testsenter Storskog +47 458 65 071, (mellom 0815 – 15.00) (Russisktalende personale)