Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april,  og at skolene åpner 27.april for 1. – 4. trinn i grunnskolen og SFO. Skolene i Sør-Varanger kommune regner med å åpne barnehager og skole for 1-4 trinn på disse datoene.

Forutsetningen for all åpning er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Regjeringen skal komme med veileder til barnehage innen den 16.april og til grunnskole innen den 20.april. Sør-Varanger kommune vil etter dette komme med informasjon om hvordan du som forelder skal forholde deg til åpningen og hvilke smittevernstiltak som gjelder.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at barnehage- og skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg,
kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Det blir unntak for barn i risikogruppene, og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Barn opp til 12 år, med foreldre med samfunnskritiske oppgaver, vil fortsatt ha samme tilbud om skoleplass.

Det er nødvendigvis mange spørsmål i denne situasjonen, du finner svar på noen av disse her