Slik gjør du det

Vaksineringssteder og tidspunkt

KIRKENES (på helsestasjonen)

 • onsdag 3. november: kl 9-11.30
 • fredag 5. november: kl 9-11.30
 • onsdag 17. november: kl 9-11.30
 • fredag 26. november: kl 9-11.30

BUGØYNES: (i gymsalen på skolen)

 • onsdag 3. november: kl.10.00-14.00

Merk:

 • Denne vaksinering er for de som er i risikogruppene
 • Innbyggere som ikke er i risikogruppen kan vaksinere seg på apotek

Sjekk om du er i en risikogruppe her

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: