teknabauta kirkenes aug 2018 bernt_nilsen 665[1].JPG

Bautaen settes opp til minne om ingeniør Henrik Lund og etableringen av Norges største gruvebedrift AS Sydvaranger. Henrik Lund var utdannet ved Kristiania tekniske skole og tok videre høgskoleutdanning i Berlin. Han tok i bruk både reinskyss og båtfrakt for å få frem tonnevis med malmprøver fra funnstedet sør for Bjørnevatn til utskipning fra Kirkenes. Lund var sentral i valg av Kirkenes og Bjørnevatn som sentrale steder for utvikling av gruvedriften. Lund høstet stor annerkjennelse for sitt arbeid og ble bl.a. tildelt Polyteknisk forenings sølvmedalje for sin oppgave om «Den magnetiske malmseparasjon og dens betydning for norske malmforekomster». Denne nye teknikken var avgjørende for økonomiskutnyttelse av den lokale malmen som ellers var for mager for kommersiell utnytting. Oppstarten av gruvedriften førte til en mangedobling av innbyggerantallet i Sør-Varanger kommune. På det meste hadde bedriften 1.250 ansatte og var Norges største gruveselskap. De stod for det meste av både arbeidsplasser i kommunen og oppbygging av lokal infrastruktur.

Dagbruddene utenfor Bjørnevatn er nest størst i Nord-Europa. Staten som hovedeier sørget for store satsninger i Rana, Bidjovagge og etablering av svampjernverk i Emden. Anleggene til A/S Sydvaranger ble som det meste av Kirkenes totalt ødelagt under krigen og produksjonen kom ikke i gang igjen før i 1952. Malmen i Bjørnevatn ble oppdaget i 1866 men kunne ikke utnyttes på lønnsom måte før ny teknologi ble utviklet av bl.a. Henrik Lund rundt årtusenskiftet. Selskapet ble etablert i 1906 og første malmlast ble produsert i 1910.

I forbindelse med avdukingen fikk kommunen overrakt teknisk legosett til bruk i skolene. Gaven ble mottatt av rektorer og representanter for Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole og Bjørnevatn skole.

Sør-Varanger kommune takker Tekna for den flotte bauten og vil samtidig takke de lokale bedrifter som har bidratt ved oppføring av bautaen. 

 

teknabauta kirkenes aug 2018 bernt_nilsen 641[1].JPG

teknabauta kirkenes aug 2018 bernt_nilsen 615[1].JPG