Vi treffer Julie i arbeidsklær og et ledig øyeblikk på jobb. Arbeidsklærne, med «Signal» logo, har rukket å bli godt brukt siden hun begynte som lærling der i februar. Oppgavene er veldig varierte ogK XxcISCdvAAAAAElFTkSuQmCC innebærer blant annet kundeservice hjemme hos folk og skøyte hårfin fiber. Selv er hun ikke så fin på om jobben krever å ta i et tak – det er det hun trives med. Hun har tidligere jobbet på blant annet hotell og har bachelor i russisk.

Hadde jeg visst at hjelpen var der og ikke vært flau over å spørre om hjelp, så hadde jeg tatt dette valget tidligere, sier Julie.

Julie tok kontakt med fastlegen sin da det var vanskelig i en periode i livet. Fastlegen gjorde en god kartlegging og henviste henne til VPP. Hos behandleren fikk hun presentert IPS som en mulighet for å komme i jobb eller utdanning.

Jeg hadde lenge drømt om å gjøre noe helt annet og ville kjapt i gang, sier Julie.

Hun likte at IPS var individuelt tilpasset og en hjelp til å finne en riktig vei mot målet.

Jobbspesialisten i IPS så Julies ressurser og ønsker, for så finne en arbeidsgiver som hadde behov for henne. I møter med jobbspesialisten diskuterte de hva som kunne være mulighetene, fordeler og ulemper i de ulike yrkene. Etter noen telefoner og møter, så ønsket Signal og ta Julie inn som lærling. -Wow! Dette er noe jeg har lyst til, tenkte jeg, sier Julie da hun fikk muligheten. -Jeg har alltid vært misunnelig på de som gikk med arbeidsklær og kjørte arbeidsbil med logo på siden, sier hun og smiler.

WUMAAAAASUVORK 5CYII=Det skulle gå mange år før hun turte å be om hjelp. Og hun skulle i hvert fall ikke trenge hjelp i fra NAV, tenkte hun den gang. I dag er hun veldig glad for at IPS-tjenesten finnes i Sør-Varanger. Hun har fått god hjelp i fra veileder i NAV, behandler på VPP og jobbspesialist i IPS. -Jeg så for meg at jeg trengte en krykke – og det fikk jeg. Arbeidsgiver kjenner til mine utfordringer og tar hensyn til det slik at jeg tør å feile og spørre om hjelp, sier hun og henter nøklene til arbeidsbilen. Nytt oppdrag for Signal er klart.

-Helt kanon!

Leder for Signal i Kirkenes, Jan Thomas Nilsen, sier han er veldig fornøyd med hjelpen han har fått gjennom IPS og jobbspesialisten. – Det har vært fulgt godt opp med samtaler og telefoner underveis i ansettelsesprosessen, sier Jan Thomas. Det er første gang han er i kontakt med IPS og roser tjenesten for å være ryddig og tett på. – Som leder er det hektiske dager, men da er det veldig bra at vi har jobbspesialisten som støtter og følger bedriften og Julie opp, sier lederen. Han er for øvrig kjempefornøyd med nyansettelsen, Julie og jobben hun gjør.

Jan Thomas har fått et nytt syn på samarbeid med NAV og helsevesenet; -Helt kanon!

Hva er IPS?

Individuell Jobbstøtte (IPS / «Individual Placement and Support») er en oppfølging- og samarbeidsmetodikk rettet mot mennesker i fra 16 år og opp som går til behandling for rus- og/eller psykiske lidelser. Ved å integrere fokus på ordinært arbeid eller utdanning i behandlingen øker overgang til arbeid og utdanning og opplevd bedret livskvalitet.

IPS er etter eget ønske om hjelp til å komme i vanlig lønnet jobb eller utdanning. Det er behandler som henviser til IPS. Her er ingen eksklusjon.

«Alle kan jobbe noe, gitt riktig støtte»

I Sør-Varanger er IPS integrert som en del av behandlingsteamene i VPP (Voksenpsykiatrisk poliklinikk), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og den kommunale Rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Sammen med behandlingsteamene er det satt sammen en styringsgruppe bestående av representanter i fra Finnmarkssykehuset, Sør-Varanger kommune, Kirkenes Videregående skole og NAV Sør-Varanger.

Vil du vite mer om IPS? Sjekk www.ipsnor.no eller ta kontakt med Arve Greiner Green, 90 77 43 26