PROGRAM: 

1800 – 1805: Velkommen og kort innledning om dagens program

Fredrik Vikse, Sabima og Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv

 

18:05 – 18.30: Om planstrategier og planvask

Nikolai Winge, jurist og daglig leder i Holth & Winge

 

18.30 – 18.45: Om planstrategier, potensialet i workshoper mellom administrasjon og politikere–med særskilt fokus på erfaringene fra Bærum og Nordre Follo kommune

Gro Sandkjær Hanssen, Planforsker Oslo Met/NIBR, ledet evalueringen av plan- og bygningsloven  EVAPLAN

 

18.45 – 18.55: Kartverktøyet ARV, som enkelt synliggjør konflikter mellom viktig natur og kommunes tomtereserve (planlagt utbygging)

Jan Erik Heggedal, daglig leder Nordfjord EDB og bidragsyter til NINA sin rapport over planlagtutbyggingsareal i Norge 

 

18.55 – 19.05: Om bruk av Naturkampen og Sabimas anbefaling “Naturens drømmekommune”

Fredrik Vikse, politisk rådgiver Sabima

 

19.05 – 19.15: Om Høringsradaren, Høringssvar på 123 og behovet for godt samarbeid med lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner

Maria Rundhaugen Tesaker, koordinator Forum for natur og friluftsliv

 

19.15 – 19.20: Om Rødlista for truede naturopplevelser, veileder for en friluftslivsvennligkommune, Friluftslivsbarometeret og Årets Friluftslivskommune 2025

Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvalting Norsk Friluftsliv

 

19.20 – 19.30: Spørsmål og avrunding

 

Arrangeres av Forum for juss og arealpolitikk-et samarbeid mellom natur- og friluftsorganisasjonene og juristene Fredrik Holth og Nikolai Winge