Velkommen til å delta i markeringen av årets "Hva er viktig for deg?"-dag. Du får vite mer om de muligheter som finnes for deg i møte med kommunens helsepersonell. Ulike lag og foreninger vil ha stands, og her kan du få informasjon om det du lurer på. I år markeres denne dagen for 2. gang her i kommunen. Tema i år er Sammen for mestring og livskvalitet.

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 10:00 Åpning  ved «Hva er viktig for deg?» -gruppa. Presentasjon av foredragsholdere og standsdeltakere/utstillere
Kl. 10:15 Morgendagens helsetjeneste v/rådmann Nina Bordi Øvergaard
Kl. 11:00 Hvordan møte alderdommen i egen bolig v/NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark
Kl. 12:00 Seniorkoret opptrer
Kl. 13:00 Brannsikkerhet i hjemmet v/brannvakta
Kl. 14:00 Sterkere sammen! Nytt tilbud til hjemmeboende over 65 år - gå årene godt i møte med styrke i kropp og sinn v/tverrfaglig vurderingsteam

Det blir mulighet for å kjøpe mat og drikke på Sentrum Kafe, dørene er åpne mellom salene og kafeen.