Alle som har søkt kommunal barnehageplass innen fristen til hovedopptaket og som har behov for plass før 01.12.07 får nå brev med tilbud om plass. Ikke alle får tilbud der de har søkt, men alle får tilbud om barnehageplass. De som har fått et annet tilbud enn 1. ønsket kan fortsatt stå på venteliste til dette alternativ. Søkere med behov for plass etter 01.12.07 vil få tilbud i løpet av høsten. De som har søkt privat barnehageplass får svar direkte fra den barnehage de har søkt. De som har søkt Prestøya barnehage har fått brev at Helse Finnmark har forespurt Sør-Varanger kommune om overtakelse av Prestøya barnehage. Saken avgjøres i kommunestyret 29.03.07. Etter dette vil de få tilbakemelding om videre drift av Prestøya barnehage.