Hovedbibliotekets telefonsentral har brutt sammen, og vi kan ikke nåes på telefon nå på nummer 789 93251. Vi beklager dette for våre kunder, og ber de som kan ta kontakt med biblioteket på e-post biblioteket@svk.no . Vi håper på en snarlig løsning på problemet, og vil komme tilbake til mere informasjon om dette når saken er løst.