Våre nettsider kan du nå få opplest.

Når du ruller nedover siden - følger 'Spill av'-symbolet med.
Fortell det videre til venner du måtte ha; og som kanskje ikke er så mye på internett fordi de har lesevansker; noe de deler med nesten hver tredje nordmann. Vis hvordan det kan gjøres slik at flere får nytte av nettsidene våre.

LeseWEB kan eksempelvis benyttes hvis bruker har lavt lesenivå, ikke har norsk som morsmål, er ordblind / har dysleksi, har nedsatt syn eller av bekvemmelighetsgrunner.

Løsningen bidrar til øket tilgjengelighet for offentlig informasjon og er enkel og intuitiv å betjene.
Vi håper mange synes dette er et positivt tiltak.