Dokumenter:

Sør-Varanger kommune - Følgebrev feie- og tilsynsforskrift.pdf

Sør-Varanger kommune - Feie- og tilsynsforskrift (2024_01_11).pdf

Uttalelser sendes inn skriftlig til postmottak@sorvaranger.kommune.no eller til Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes. Innen 31.08.2024