Høringsperioden settes til 8 uker, og innspill og merknader sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes eller til postmottak@svk.no innen 20.10.2017

Vennligst oppgi vår referanse: 10/2299

Komiteens forslag til stedsnavnskilting.

Foreløpig tilrådning samiske navn nordsamisk stednavntjeneste.