Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og ny bruk av gamle Kirkenes sykehus. Intensjonen er å gjenbruke og bruksendre eksisterende bygningsmasser til kontor, undervisnings-lokaler, barnehage, studentboliger, vitensenter, omsorgsinstitusjon og bevertning for byggets brukere.

 

Planforslaget ble behandlet i Utvalg for plan og samferdsel i møte 14.05.2024, sak 46/2024.

(planID 5444-2022005, datert 18.04.2024)

 

Plandokumentene finner du på kommunens hjemmesider https://www.svk.no/?cat=364152, og kan leses på servicekontoret på rådhuset i Kirkenes. 

Innspill til planarbeidet sendes innen 05.08.2024 til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 22/4898.

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede saksbehandler per e-post: chfa@svk.no

Plandomumenter:

01_Plankart-Gamle Kirkenes Sykehus_2024.04.18.pdf

02_Planbestemmelser-Gamle Kirkenes Sykehus_2024.04.18.pdf

03_Planbeskrivelse-Gamle Kirkenes Sykehus_2024.04.18.pdf

04_ROS sjekkliste-Gamle Kirkenes Sykehus_2024.04.18.pdf

05_ROS-analyse-Gamle Kirkenes Sykehus_2024.04.18.pdf

06_Trafikkvurdering-Gamle Kirkenes Sykehus (Rambøll)_2024.04.18.pdf