Forslaget på Pasvik skole og SFO som kandidat til HMS-prisen kom fra verneombud og arbeidsplasstillitsvalgt ved skolen.

Administrasjonen ved skolen er opptatt av å skape positive relasjoner og tilrettelegge de fysiske forhold for de ansatte.

Rektor og inspektør har fysisk åpne dører for at de ansatte skal kunne stikke innom og ta en prat.  Det kan være faglig og personlig.  Skolen har en inkluderende rektor og inspektør.

På skolen/SFO er dialog et virkemiddel for å skape tillit mellom de ansatte.  Administrasjonen passer på å gi inputt om hvordan vi kan gi herandre støttende hjelp.

Skolen bruker mye av fellestiden til skoleutvikling,  gode relasjoner er på dagsorden.

Personalet får rom og mulighet, bruker hverandre og gir faglig veiledning.  Dette har positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.

Det blir brukt mye tid og ressurser på å veilede og tilrettelegge for nyansatte.

Dette er tredje gang HMS-prisen deles ut.  Det var kommet inn tre forslag på kandidater til prisen.  Alle var gode kandidater som jobbet godt med arbeidsmiljøet, men det var full enighet i AMU om at Pasvik skole og SFO er en verdig vinner som fyller kriteriene for prisen.

En glad og overrasket rektor tok imot prisen.  Vi tipper at dette feires med kake på Svanvik.

Det er mange som gjennom sitt arbeid bidrar til å skape et trygt arbeidsmiljø, jobber for å inkludere alle og sprer entusiasme. Prisen kan gis både til en virksomhet, avdeling, leder eller ansatt.

Vi håper den årlige HMS-prisen gir inspirasjon og blir noe å strekke seg etter.