De strekker seg langt for å tilrettelegge for at de personene de jobber for skal få det de har behov for, og for at de skal oppleve mestring og glede i hverdagen. Man blir stolt, glad og rørt av alle små og store seiere. Det er godt å vite at man gjør en forskjell for de som trenger ekstra hjelp og støtte i hverdagen.

Det er kjekt å komme på jobb og møte leder, kollegaer og brukere. Man blir glad når man kommer inn døra på jobb! Møte blide fjes og masse latter. De gylne øyeblikk skaper arbeidsglede. Det skapes gode relasjoner fordi vi alle trives i lag, både brukere og de ansatte. Arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø med en stor porsjon humor. Ingen dager er like. De ansatte har svært varierte arbeidsoppgaver, noe som gjør det artig og utfordrende å være på jobb.

De ansatte jobber i lokaler som ikke er tilrettelagt for den målgruppen de gir tjenester til. De har for liten plass, opplever for mye støy, har vanskelige forflytningssituasjoner og arbeidshverdagen er til tider svært krevende. På grunn av disse utfordringene måtte det åpnes midlertidig tilbud i et annet bygg, i tillegg til å gi tjenester i bolig. Dette har bydd på nye og større utfordringer både for leder og de ansatte, som nå har tre baser å forholde seg til.

Til tross for dette så legger ikke det en demper på kreativiteten, humoren og det gode samspillet som de ansatte har. De måtte bare brette opp ermene og være ekstra kreative og løsningsfokuserte.

De er svært tilpasningsdyktige og fokuserer sjelden på de negative tingene. Det er verdt å nevne at avdelingen har lavt sykefravær. Bare 3 % hittil i år!

Det at de ansatte stiller opp på fritiden for å arrangere fellesaktiviteter for brukerne sier alt om hvor glade de ansatte er i jobben sin.

 

Vi gratulerer!