På dagsorden var flere viktige tema; varsling, fysisk aktivitet og omstilling i et HMS-perspektiv.

Ikke minst ble også kommunens HMS-pris delt ut. Juryen hadde 9 gode kandidater å velge blant, og prisen ble i år delt mellom Utsikten Dagsenter og biblioteksjef Dagfinn Gjerde, med følgende begrunnelse:

UTSIKTEN DAGSENTER: Kandidaten er en flott avdekling som over flere år melder om godt arbeidsmiljø og stor trivsel. Både internt og eksternt snakkes det godt om denne kandidaten, som er med på å profilere arbeidsplassen som attraktiv og bidrar til kommunens omdømmebygging.

DAGFINN GJERDE: Kandidaten har gjort flere store og små tiltak for å gjøre avdelinga til en herlig arbeidsplass. Lederen er en person som finner tid til både å se og høre sine ansatte. Han involverer alle i tanker, planer og kreative prosesser, og får oss alle til å kjenne oss verdsatt. Han har alltid et smil om munnen, og sprer latter og tøys på arbeidsplassen - både internt og eksternt.

HMSpris 2018.jpg
Prisvinnere: Lill-Marit Johansen for Utsikten Dagsenter og biblioteksjef Dagfinn Gjerde.

 

Sør-Varanger kommune er stolt over å årlig kunne fremme sine ansatte og avdelinger, og HMS-prisen er et lite bidrag i denne sammenhengen. Prisen er på kr 2.500,- og går til den virksomhet, avdeling, leder eller ansatt som gjennom sitt arbeid har bidratt til:

 Tiltak som er med på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø
 Positiv utvikling av arbeidsnærværet
 Tiltak som bidrar til økt motivasjon, entusiasme og godt humør, og som profilerer arbeidsplassen som attraktiv
 Forebyggende HMS-tiltak
 Systematisk utvikling av HMS-arbeid 
 God personalpolitikk med fokus på tilrettelegging og kompetanseheving i et livsfaseperspektiv

Vi gratulerer!