Utdelingen skjedde under HMS-dagen 13.11.13 av Edgar Jensen.  Han holdt en flott tale hvor han sa litt om kriteriene for prisen, og hvordan Solbjørg og Karin skilte seg ut som vinnere blant flere andre gode kandidater.

Det er første gang en slik pris deles ut, og det har vært godt engasjement fra flere enheter i Sør-Varanger kommune. Flere forslag på kandidater til prisen er innkommet, forslagene er godt begrunnet og har bred oppslutning fra medarbeidere og andre.  Det er mange som gjennom sitt arbeid bidrar til å skape et trygt arbeidsmiljø, jobber for å inkludere alle, sprer entusiasme og profilerer sin arbeidsplass som attraktiv. Det jobbes mye med å forebygge sykdom, styrking av fagkompetanse og systematisk utvikling av HMS-arbeid.

Det var utfordrende å skulle kåre en vinner blant forslagene.  To av de innkomne forslag skilte seg ut, og etter en grundig vurdering ble det besluttet at vi måtte dele ut to priser til to like verdige vinnere.

HMS-Pris Karin hansen_300x400.jpeg HMS-pris Solbjørg Mikkola_480x640_300x400.jpg

Stolte prismottakere: Karin Hansen og Solbjørg Mikkola

Solbjørg og Karin bidrar begge sterkt til et positivt arbeidsmiljø og er gode forbilder for alle.

Når de av sine kollegaer er nominert til prisen, er de berømmet for sin evne til å inkludere.

De er imøtekommende, lyttende, støtter og ser alle.  De er faglig dyktige med omtanke for sine kollegaer og medmennesker.  De har positiv innvirkning på arbeidsnærvær, gir alle motivasjon, sprer entusiasme og godt humør.  De er glimrende forbilder som profilerer sin arbeidsplass som attraktiv.

Stolte, rørte og overraskede vinnere mottok prisen, takket sine kollegaer og delte æren med dem. «Med gode kollegaer er det ikke vanskelig å bidra til godt arbeidsmiljø.»