Vold og trusler i arbeidslivet.

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Noen arbeidsplasser har høyere risiko for vold og trusler enn andre, og ifølge arbeidstilsynet er det helse – og sosialtjenester og undervisning som er mest utsatt. Sør-Varanger kommune har derfor satt vold og trusler på dagsorden og det  skal arbeides aktivt med forebygging.

  • Det er viktig at vi som den største arbeidsgiveren i Øst-Finnmark har fokus på arbeidsmiljø. Alle skal være trygg på jobb. Jeg oppfordrer alle arbeidsgivere i Sør-Varanger å tenke gjennom hvilken risiko det er for vold og trusler på sin arbeidsplass, sier HMS-rådgiver i Sør-Varanger kommune Siv June Tjelde Haga.

 Arbeidsmiljøloven stiller krav til forsvarlige arbeidsbetingelser på arbeidsplassen. Regelverket krever at arbeidstaker skal så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. De nye bestemmelsene fra 1.1.2017 handler hovedsakelig  om planlegging av arbeidet, opplæring og informasjon, utforming av arbeidslokaler, risikovurdering, tiltak og oppfølging.

Arbeidsmiljøutvalget i Sør-Varanger kommune har gjort vedtak om at hvert arbeidssted  i kommunen skal risikovurdere sin virksomhet mot vold og trusler. Dette er et lederansvar, men de lokale partssammensatte HMS utvalg/grupper vil ha ansvar for å utarbeide tilpassede HMS-systemer og rutiner.

  • Alle ledere har et ansvar for å risikovurdere og ha gode rutiner for å dempe sannsynligheten og konsekvensen av vold og trusler på sin arbeidsplass. Dette arbeidet vil særlig vår HMS-rådgiver følge opp, sier rådmann Nina Bordi Øvergård.

Som en del av arbeidsgivers ansvar om sette dette på dagsorden, ble vold og trusler valgt  som hovedtema for HMS-dagen 2017. Dagen ble gjennomført 21 november på Kirkenes skole for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Totalt var det 110 deltakere tilstede.

Det var Verge Opplæring AS som stod for opplæringen, og en svært engasjerende Eyvind Norbye fortalte om ulike typer vold, aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon, risikovurdering ,juridiske krav til forebygging m.m.

Sør- Varanger kommune er nå i prosess for å implementere elektronisk internkontrollsystem. Dette vil være et godt verktøy og støttesystem for å rapportere og følge opp avvik og hendelser, også for episoder med vold og trusler om vold. Det vil samtidig være viktig hjelpemiddel for å ha struktur og oversikt.