Hesseng Barnehage har hatt suppekafe og salgsutstilling til inntekt for Tv aksjonen Care, og fått inn kr. 4367,50.
 
Takk til barn, foreldre og ansatte i Hesseng Barnehage.