Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Havn

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kirkenes havnevesen er en kommunal bedrift som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av Kirkenes havnestyre. Havnebedriften skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som er gitt i medhold av denne loven.

  Kriterier/vilkår

  Tillatelse til å anløpe havn:

  • Ankomstmelding for fartøy

  Tillatelse til tiltak i kommunens sjøområde:

  • Utlegging av flytebrygger, fortøyninger, utfylling i sjø, dumping av snø, etc
  • Tilsyn med havneanlegg.

  Tiltak for sikkerhet og terrorberedskap ved havneanleggene:

  •  Adgangstillatelse for personer og kjøretøy

  Tiltak / beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning:

  Utleie, salg av tjenester og varer:

  • Isbryting
  • Buksering og slep
  • Utleie kai til fartøyer,
  • Utleie areal og annen infrastruktur til lasting / lossing og lagring,
  • Tillatelse salg over kaifront av fisk, reker og andre sjøprodukter fra fartøy
  • Tillatelse til parkering av personbil i havneområdet,
  • Salg av vann til fartøy,
  • Salg av elektrisk kraft til fartøy, containere o.a.
  • Utleie mannskap til f.eks. rydding, fortøyning, vaktfunksjoner og utlevering av forhåndsbestilt proviant og andre skipsnødvendigheter,
  • Utleie av fartøy,
  • Utleie av kaikran.
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Havnevakt
  Telefon:         41 45 49 92
  Telefax:         78 97 75 89
   
  Administrasjonen
  Telefon:         78 97 74 44
  Telefax:         78 97 75 89

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 15.06.2016 09:42

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger

Tjenestebeskrivelser