Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Havn

Beskrivelse

Kirkenes havnevesen er en kommunal bedrift som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av Kirkenes havnestyre. Havnebedriften skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som er gitt i medhold av denne loven.

Kriterier/vilkår

Tillatelse til å anløpe havn:

 • Ankomstmelding for fartøy

Tillatelse til tiltak i kommunens sjøområde:

 • Utlegging av flytebrygger, fortøyninger, utfylling i sjø, dumping av snø, etc
 • Tilsyn med havneanlegg.

Tiltak for sikkerhet og terrorberedskap ved havneanleggene:

 •  Adgangstillatelse for personer og kjøretøy

Tiltak / beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning:

Utleie, salg av tjenester og varer:

 • Isbryting
 • Buksering og slep
 • Utleie kai til fartøyer,
 • Utleie areal og annen infrastruktur til lasting / lossing og lagring,
 • Tillatelse salg over kaifront av fisk, reker og andre sjøprodukter fra fartøy
 • Tillatelse til parkering av personbil i havneområdet,
 • Salg av vann til fartøy,
 • Salg av elektrisk kraft til fartøy, containere o.a.
 • Utleie mannskap til f.eks. rydding, fortøyning, vaktfunksjoner og utlevering av forhåndsbestilt proviant og andre skipsnødvendigheter,
 • Utleie av fartøy,
 • Utleie av kaikran.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Havnevakt
Telefon:         41 45 49 92
Telefax:         78 97 75 89
 
Administrasjonen
Telefon:         78 97 74 44
Telefax:         78 97 75 89

Tjenesten oppdatert: 15.06.2016 09:42