Mange opplever i disse dager å være syke med influensaliknende symptomer og lurer naturlig nok på om dette er svineinfluensa eller ikke. For de aller fleste vil svaret på dette være JA.
 
Siste uke har hver 10. henvendelse til legetjenesten i kommunen dreid seg om influensa. Både de prøvene vi har tatt her lokalt og prøver tatt nasjonalt viser at det er det nye pandemiviruset Influensa A(H1N1) - svineinfluensaviruset - som herjer oss og landet. Siste uke var absolutt alle influensaprøver analysert både her i kommunen og hele landet over av denne typen. For tiden er ingen andre influensavirus påvist her til lands.
 
Symptomer ved ny influensa A(H1N1) hos mennesker ligner på symptomer som oppstår ved vanlig influensa - som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del av pasientene har rapportert diaré og oppkast. Sykdomstegnene starter gjerne brått, med feber og allmennsymptomer som første tegn. Noen får mer alvorlige symptomer.
 
Med den kunnskapen vi allerede har om hvilket virus det er som herjer kommunen vår er det ikke lengre nødvendig å teste alle. Personer som sykner inn med klassiske raskt innsettende influensasymptomer, feber de første par tre dagene for deretter gradvis å friskne til igjen har med meget stor sannsynlighet fått svineinfluensa. Mindre typiske symptomer som løs mage og oppkast rammer enkelte og en del barn kan også synes å ha litt mer langtrukne og annerledes forløp av svineinfluensaen. Er du usikker på hva som feiler deg eller barnet ditt, eller bedring ikke inntreffer som forventet etter 5-7 dager kan det være greitt å ta en telefon til fastlegen.
 
Symptomer og tegn en alltid skal være oppmerksom på ved febersykdommer er tiltagende slapphet/sløvhet, orker ikke spise eller drikke, tisser lite eller ingenting, hodepine og nakkestivhet eller små blødninger i huden (røde prikker som ikke forsvinner selv om en presser på dem med et gjennomsiktig drikkeglass). Utvikler du eller barnet ditt slike symptomer eller tegn er det viktig å kontakte lege uansett tid på døgnet.