For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017. Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner <https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/> på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema. <https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/velg-soknadsmodell/>

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no <mailto:postmottak@lottstift.no> eller telefon 57 82 80 00.