Du må fylle ut skjemaet du fikk sammen med varselet og dokumentere inntekt for hver enkelt måned og formue for 2016. Klagen sendes Husbanken Postboks 1404 80002 Bodø innen 3 uker etter at du mottok brevet.

Du trenger ikke å dokumentere månedlige inntekter fra NAV.

 

Skjemaet: Etterkontroll - nye opplysninger om inntekt og formue 2016

Les mer her: Informasjon om tilbakebetaling