Hjemmebasert omsorg yter tjenester både til hjemmeboende i Bugøyfjord og på Bugøynes, samt beboere på omsorgssenteret. Vi leter etter boliger/leiligheter til vårt helsepersonell.

Har du, eller kjenner du noen som vil leie ut? Vi trenger en liten møblert leilighet/kjellerleilighet til korttidsleie på sommeren, samt en liten, helst møblert leilighet/kjellerleilighet til langtidsleie fra juli/august.

Avdelingsleder Hanne Ingilæ håper å høre fra deg - på tlf. 40496189.