Har du byggeplaner, vil du fradele en eiendom, skal du søke scooterdispensasjon ...?  Da er du velkommen til langåpent på Rådhuset tirsdag 7. mars 2006 fra kl. 16.00 - 20.00.

Saksbehandlere vil være til stede.

Husbanken og de lokale bankene vil også være tilstede og presentere sine boligprosjekter og informere om finansieringsordninger.

Husbanken vil være tilstede fra kl. 12.30 på møterom Viksjøen.