Innspill til planforslaget og anlegg som mangler, sendes postmottak@svk.no og merkes 22/3978 innspill handlingsplan, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 31.08.22

Les innspill til planforslaget her