Innspill til planforslaget og anlegg som mangler, sendes postmottak@svk.no og merkes 24/285 innspill handlingsplan, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 01.09.24

Oversikt over dagen handlingsplan kan leses her.

 

Spørsmål kan rettes til kultur og fritidskonsulent per e-post på jogj@svk.no eller per telefon 789 71 791