Innspill til planforslaget og anlegg som mangler, sendes postmottak@svk.no og merkes 23/1481 innspill handlingsplan, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 01.09.23

 

Les innspill til handlingsplanen her