MALE BYEN GUL? FJERNE PARKERINGSPLASSER? MATHALL MIDT PÅ TORGET?

HVILKE ENDRINGER ØNSKER VI I NY BYPLAN?

 

Sør-varanger kommune er i gang med ny byplan for Kirkenes sentrum. I arbeidet med planprosessen ønsker vi stor grad av medvirkning og dine innspill er derfor viktige for oss.

 

Uder Kirkenesdagene vil Plan og utviklingsavdelingen ha utekontor midt i gå-gata i lokalene til den tifligere DKbutikken. Som inspirassjon og kilde til diskusjon, vil vårt utekontor under Kirkenesdagene også inneholde en utstilling med mulighetsstudier laget av studenter ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Vi ønsker at kreativitet, innspill og meningsutvekslinger skal bidra til gode planprosesser og en byplan vi kan være fornøyd med.

 

Vi vil videre utover høsten og vinteren jobbe med planen, og komme med mer informasjon om folkemøter, høringsfrister, verksted m.m. Da vil det være nyttig for oss at nettopp du forteller oss hva slags by du ønsker Kirkenes skal bli.

 

STIKK INNOM VÅRT UTEKONTOR I GÅGATEN FOR EN KAFFE OG EN PRAT SAMT INSPIRASJON FRA STUDENTENES UTSTILLING.

 

 Lik siden vår på facebook «Byplan for Kirkenes sentrum», eller følg med på kommunens hjemmeside for å få informasjon om hva skjer videre.