Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravemelding/ - tillatelse

Generelt

I sak 111/11 vedtok kommunestyret i Sør-Varanger kommune at man før graving skal innhente gravetillatelse både på kommunal grunn, og privat grunn. Gravemelding sikrer at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger etc. blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte. Graving uten gravemelding/tillatelse kan medføre stor fare, og kan føre til erstatningsansvar for den som graver. 

Beskrivelse

Søker må innhente gravetillatelse både fra kommunen og fra gravemeldingstjenesten Geomatikk AS. For graving i fylkesvei og riksvei/europavei må det i tillegg innhentes tillatelse fra Statens Vegvesen. Graving på annen manns grunn krever tillatelse fra grunneier(e).

Før graving kan igangsettes må søker også kontakte gravemeldingstjenesten Geomatikk AS. Geomatikk AS påviser blant annet kabler på vegne av Telenor AS. Geomatikk AS kan kontaktes via kundeportalen på www.gravemelding.no , eller per telefon 09146.


Behandlingstid:
Det anbefales at gravetillatelse innhentes 3 uker før graving skal skje pga at saken skal behandles av flere instanser, og på grunn av mulig ventetid for påvisning av kabler.

Pris for tjenesten

Behandlingsgebyr:
Søknad om gravemelding belastes med et behandlingsgebyr - i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement postmottak@svk.no 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema for nedlasting og manuell utfylling finnes på www.svk.no eller fås ved henvendelse til Servicekontoret, som også kan veilede i utfylling av skjemaet. Utfylt skjema vedlagt kart sendes Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes ellerpostmottak@svk.no.

Vedlegg

Som vedlegg til skjemaet må det følge kart med markert graveområde.
Kart kan hentes fra vår interaktive karttjeneste eller ved henvendelse til Servicekontoret.

Annen informasjon

Kontaktinformasjon:
Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes. Besøksadresse: Rådhuset.
Tlf. 78 97 74 00.  

Kontaktinformasjon for påvisning av kabler:

Sterkstrømskabler (El-kabler):    Varanger KraftNett AS, tlf. 78 96 26 00, fax 78 96 26 02. 
Fiber:                                             Varanger Kraft Utvikling, tlf 78 96 26 00
Kommunale fiberkabler:              IT-avdelingen, Sør-Varanger kommune, tlf. 78 97 74 00

Tjenesten oppdatert: 12.10.2021 16:21