Ring våre kontaktpersoner på servicetlf. 09975

Alta kommune: Arnulf Losvar

Karasjok kommune: Even Borthen Nilsen

Porsanger kommune: Even Borthen Nilsen

Sør- Varanger kommune: Ole Andre Hestmo

Tana kommune: Lena Kristiansen