Fungerende ordfører ser denne avtalen som en gledelig nyhet for Sør-Varanger og regionen rundt. Hun forventer at gjenåpningen av gruven vil skape nye arbeidsplasser og bringe økonomisk vekst til lokalsamfunnet.

Partnerskapet mellom Grangex, Anglo American og Tschudi Group blir også sett på som en viktig faktor for en vellykket gjenåpning av gruven. Fungerende ordfører mener at samarbeidet vil bidra til å sikre kontinuitet og finne de beste tekniske løsningene for en bærekraftig drift.

Hun understreker også rollen som Sør-Varanger kommune vil spille i gjenåpningsprosessen. Kommunen kan støtte på flere måter og kan jobbe for at lokal samfunnsutvikling skjer.

Fungerende ordfører er optimistisk med tanke på gruvedriftens fremtid i Sør-Varanger og ser frem til en grønn og bærekraftig drift. Hun håper at gruvedriften vil ha positive økonomiske og sosiale effekter, både for kommunen og for regionen generelt.

Gjennom oppkjøpet av Sydvaranger Mining AS, vil Grangex styrke sin posisjon som en av de ledende utviklerne av høyverdig pelletskonsentrat med lavt klimaavtrykk i Skandinavia. Dette vil bidra til å styrke selvforbruket av råvarer i Norge og EU, samt gjøre Grangex til en fremtidig viktig leverandør for produsenter av grønt stål.