Med dette arbeidet ønsker vi å gjøre deg som bruker av helsetjenestene til en likeverdig partner i egen behandling, ut fra tankegangen om å ta høyde for at helse påvirkes av mer enn bare somatiske lidelser - for eksempel sosiale aspekter.

Et ønske om selvstendighet, og glede av egen mestring er noe av det som legges til grunn, og noe Sør-Varanger kommune velger å satse videre på, både gjennom deltakelse i læringsnettverket, og andre prosjekter innen helse- og omsorgssektoren.

Vi jobber blant annet med: 

  • Ved hjemmebesøk etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten: Etablere nye rutiner og sjekklister for kartlegging av videre behov for tjenester,
  • Planlegging av brukerundersøkelse for å kartlegge tilfredshet hos deg som mottar kommunale tjenester. 
  • Bedre innleggelsesrapporter til sykehuset.