Av mottatte stemmer er rundt 840 tilhørende Sør-Varanger kommune.

Vi tror kundene er fornøyde med at de både kan forhåndsstemme på Rådhuset og på Kirkenes Senter den siste uka før valgdagene. I tillegg har vi også besøkt distriktene, sykehuset, videregående skole, Basen og institusjoner.