Det er bittelille julaften og julefreden begynner forhåpentligvis og senke seg rundt om i kommunen. Og etter en «tellefeil» fra undertegnede i siste kommunestyremøte fikk Bugøynes en ekstra julegave allikevel i år.  Det viste seg at jeg hadde gjort en feil under voteringen i forslaget om midler til utvikling av kai og havnerelatert virksomhet i Bugøynes. Dette skal selvfølgelig ikke skje, så det beklager jeg virkelig. Men, som sagt så har voteringen blitt rettet opp i protokollen og Bugøynes kan gå det nye året i møte med kr. 5 028 500,- bevilget til ny kai.

Fylkeskommunen har også vedtatt sitt budsjett for neste år og som fryktet fikk vi kutt i skoletilbudet i Sør-Varanger også. Ved Kirkenes videregående skole vil IB linja (International Baccalaureate, Diploma Programme) bli lagt ned fra neste skoleår. Dette er et tap for hele Finnmark, da det er eneste IB linje i «gamle» Finnmark fylke. Det positive er at restaurant- og matfag og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign – (FIBE linja) består.

Forrige uke deltok jeg i mitt første politiråd som ordfører. Politiråd er et offentlig samarbeidsorgan mellom kommune og politidistrikt. Hensikten er å styre det kriminalforebyggende arbeidet, og gjennom det styrke velferden for innbyggerne.

Forrige uke ble 2018 kullet med Uit`s sykepleierstudenter fra studiestedet her i Kirkenes uteksaminert. Disse sykepleierne vil bli svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, og uansett hvor de velger å begynne å jobbe vil jeg ønske dem masse lykke til videre med sitt yrkesvalg. Også håper jeg selvfølgelig at flere av dem ønsker å jobbe for Sør-Varanger kommune.

Siste representantskapsmøte for dette året i Auroa kino er også gjennomført. Kino er på lik linje med andre opplevelsesbaserte næringer sterkt preget av restriksjonene coronapandemien fører med seg. Men heldigvis viser tallene fra oktober i år, at når de ikke har de strenge restriksjonene å forholde seg til øker besøkstallene umiddelbart. Det lover godt for kinoen vår, når vi igjen kan løsne litt på restriksjonene på nyåret.

Lørdag kunne vi ta imot det første skipet til Havila her i Kirkenes. Havila kystruten vil trafikkere Kirkenes-Bergen med sine fire skip. Havila har de mest miljøvennlige skipene langs norskekysten og er utstyrt med verdens største batteripakke. Vi ser frem til at de tre resterende skipene også blir satt i rute langs norskekysten i løpet av neste år.

 

Da vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!