Mange lurer på om det er nødvendig å la seg vaksinere viss en har gjennomgått sykdom med svineinfluensa. Svaret på dette er ganske enkelt nei.
 
Etter gjennomgått sykdom med svineinfluensa har kroppen dannet et solid immunforsvar (antistoffer) mot svineinfluensaviruset. Det er derfor ikke nødvendig å la seg vaksinere. Vaksinen gjør ikke annet enn å bidra til at kroppen på akkurat samme måte danner immunforsvaret (antistoffer) mot svineinfluensa. Det er imidlertid ikke farlig å bli vaksinert selv om en har gjennomgått sykdommen - men det gir ingen ekstra beskyttelse.
 

Er du i tvil om du har gjennomgått svineinfluensa anbefaler helsemyndighetene at du lar deg vaksinere.
 

 
Mer om om vaksinering kan du lese på www.pandemi.no