Gatejuristen tar for seg mange typer saker. Det kan være saker som gjeld, boligsaker, hjelp til å søke erstatning osv. Se gjerne Gatejuristen - gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer - Kirkens Bymisjon for mer info.