Teknisk drift i Sør-Varanger kommune har for tiden ti rammeavtaler. Seks av dem er med rendyrkede lokalbedrifter; Bjørnevatn Maskin AS, Elektriker’n AS, Fiskebeck Handverk AS, Hivand Maskin AS og T. Seyffarth eftf AS. Også de fire øvrige avtalene er inngått med bedrifter som er etablert med egne lokalavdelinger i kommunen, som Perpetuum Miljø AS og Masternes gjenvinning AS.

 

En rammeavtale er en avtale mellom kommunen og en eller flere bedrifter. Typisk vil kommunen inngå rammeavtale om en vare eller tjeneste man til stadighet har behov for, som for eksempel kjøp av håndverkstjenester eller leie av maskiner. Rammeavtalen fastsetter hva som skal leveres i en nærmere avtalt periode med avtalte priser og øvrige leveringsbetingelser.

 

Åpen konkurranse sikrer reell konkurranse på både pris og kvalitet, samtidig som det blir enkelt for administrasjonen å kjøpe varer og tjenester i perioden uten at det hver gang må lyses ut ny konkurranse. - Det gir god fleksibilitet, og sikrer kommunen besparelser både på pris og administrasjon, fortsetter Kaski.

 

Sør-Varanger kommune er en stor kunde innafor mange ulike markedsområder, og ser at det er mange viktige problemstillinger rundt praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser. Som et ledd i satsingen på å bli enda mer næringsvennlig, vil kommunen ifølge rådmann Nina Bordi Øvergaard fokusere enda sterkere på innkjøp fremover. – Vi er opptatt av at både bedriftene og kommunen skal ha god kunnskap om regelverket og ikke minst praktiseringen av det, og vi har valgt å sette det på dagsorden både i neste dialogmøte med næringslivet, og i et åpent fagseminar førstkommende torsdag, fortsetter Øvergaard.

 

Kommunen står overfor store økonomiske utfordringer framover, og er nødt til å finne nye og effektive løsninger på mange ulike områder. - Derfor er vi spesielt opptatt av å se nærmere på de mulighetene som kan åpne seg gjennom nye utviklingsverktøy, som for eksempel Innovative offentlige anskaffelser, avslutter Øvergaard.

 

For ytterligere informasjon eller kommentarer:

Ivar Kaski, 908 87 094, Ivar.Kaski@sor-varanger.kommune.no, enhetsleder teknisk drift

Nina Bordi Øvergaard, 922 02 456, nina.bordi@sor-varanger.kommune.no, rådmann

 

Aktuelle lenker:

Lov om offentlige anskaffelser

Rammeavtaler

Innovative anskaffelser