Sør-Varanger kommune har et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt lokalmiljø og for sine hjertesaker. Enkeltpersoner engasjerer seg også gjennom Sør-Varanger Frivilligsentral for å hjelpe til der det trengs. 

Hva består prisen av?

Vinneren får diplom, blomster, 5.000 kroner og hederlig omtale fra juryen, som består av utvalg for levekår. Utvalget tar sin beslutning 29. november. 

Statutter:

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Prisen vil i år ble utdelt under arrangementet «Frivilligbørs» på Kirkenes videregående skole 5. desember, som er internasjonal dag for frivillighet.

Digitalt nominasjonsskjema finner du her

Dersom du foretrekker å levere en håndskrevet nominasjon, kan du hente skjema på servicekontoret, Rådhuset.