25. oktober 1944 kom de første russiske soldatene fram til Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune. Dette markerte starten på frigjøringen av Øst-Finnmark, og det første området som igjen kom under norsk suverenitet.

Frigjøringen av Øst-Finnmark startet med at Den Røde Arme satte igang en stor offensiv 1. oktober 1944, som ble avsluttet i begynnelsen av november ved Tanaelven.

Historikere regner med at mer enn 2.000 russiske soldater mistet livet i operasjonen som frigjorde Kirkenes og Øst-Finnmark. Da hadde krigen rast i mer enn 4 år, hvor ca. 12.000 tyske soldater og 40.000 russiske soldater mistet livet.

Sør-Varanger kommune har avholdt sitt første møte for å se på hvordan vi kan markere 75-årsjubileet for frigjøringen av Sør-Varanger. Markeringen er først og fremst en nasjonal markering, hvor kommunen selvsagt vil bidra. Jeg forutsetter at statsminister og kongehuset vil være representert ved en slik stor anledning.

På lokalt plan har vi god kontakt med våre russiske naboer, og deltar gjensidig på ulike arrangementer og folk-til-folksamarbeid. I tillegg er samarbeidet med Russland viktig for det lokale næringslivet.

Kanskje kunne neste års 75-årsjubileum for frigjøringen av Øst-Finnmark være en god anledning til å invitere president Vladimir Putin på statsbesøk, og til markeringen i Kirkenes 25. oktober 2019.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å ønske deg en god sommer!