Frigjøringsdagen og veterandagen 8.mai ble markert ved Monumentet over de falne i Sør-Varanger i gamle Bibliotekparken og ved Partisanmonumentet på Skytterhusfjellet, i regi av Sør-Varanger kommune og GSV. Det russiske Generalkonsulatet deltok i seremonien.

Fungerende ordfører Pål Gabrielsen holdt en kort tale, kransene ble lagt ned av ham og generalkonsul Nikolay Konygin. Sjef GSV Marius Nilsen var tilstede under seremonien. Det var ingen publikum eller inviterte gjester pga koronasituasjonen.