Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fremmedspråk, morsmål, norskopplæring

Generelt

Grunnskolen: Når et fremmed språklig barn i grunnskolealder ankommer Sør-Varanger kommune, skal det så raskt som mulig få et undervisningstilbud.

Beskrivelse

Dette tilbudet gis i ordinær klasse. Norskopplæring: Norskopplæring styrkes med ekstra ressurser etter bestemte regler. Også fremmedspråklige adoptivbarn kommer inn under denne ordningen. Det er den enkelte skole som er ansvarlig for at det søkes om ressurser til opplæringen Morsmål: Fremmedspråklige grunnskoleelever kan få tilbud om morsmålsopplæring dersom foresatte ønsker slik opplæring. Tilbudet er vanligvis på 3 timer i uka. Skolen er ansvarlig for at det søkes om ressurser til opplæringen. Voksne: Kirkenes Kompetansesenter organiserer all opplæring for fremmedspråklige voksne. Undervisningen foregår på dag- og kveldstid. Grunnskolen drives etter bestemmelsene i Opplæringsloven med tilhørende forskrifter, herunder Lærerplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Pris for tjenesten

Opplæringen er en del av tilbudet i grunnskolen og er dermed gratis.

Klagemulighet

Klageadgang: Vedtak om fremmedspråk, norsk, morsmålsopplæring er et enkeltvedtak og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes den enkelte skole.

Mer om retten til å klage over forvaltningssak kan du lese her.

Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark.

Tjenesten oppdatert: 25.04.2016 10:17