"Minner fra krigen”.

Dette er et arrangement i forbindelse med 65-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark. 

Utstillingen er åpen tom fredag 20.11.

 

  

Til utstillingen ønsker Sør-Varanger bibliotek gjerne å låne krigsgjenstander/effekter lokalbefolkningen har beholdt som krigsminner. Henvisninger til bibliotekar Nina Strimp, tel.: 78 99 32 51(biblioteket) eller nst@svk.no, Frist for innlevering: 21. oktober.

 

Arr.: Det Russiske Generalkonsulat/Sør-Varanger bibliotek