Utstillingen, som blir kalt "Reisebrev fra Russland" er et samabeidsprosjekt mello Pasvik Folkehøgskole og Petrozavodsk. Folkehøgskolen besøkte Petrozavodsk i høst. Under oppholdet ble det tatt en rekke bilder. Nå er elevene fra Petrozavodsk på gjenvisitt med foto i fokus.

Utstillingen vil være åpen for publikum til og med januar 2013.