- Det er ingeniørtroppen vår som driver utdanning. De trenes og får opplæring i bruk av sprengstoff og er en ny og integrert kapasitet ved avdelingen, forteller oberstløytnanten.

Hvor mye sivilbefolkningen vil registrere av ladningen som går av er veldig væravhengig.

- Skydekke, vindretning og værforskjeller generelt er sterkt medvirkende. Av og til registreres det at vi sprenger, og av og til er det ingen som legger merke til det på grunn av været, forklarer han.